Voucher Ανέργων 1000€ – Γ ΚΥΚΛΟΣ

 

Ξεκινά ΑΜΕΣΑ ο Γ’ κύκλος αιτήσεων για Voucher Ανέργων της ΔΥΠΑ με επίδομα 1.000€.

Στο πλαίσιο του Γ’ Κύκλου προβλέπεται να καταρτισθούν επιπλέον 10.000 – 20.000 άνεργοι και περιλαμβάνει:

 • Εκπαιδευτικό Επίδομα 1000€!
 • Παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών (Δια ζώσης: 70 ώρες, Εξ΄αποστάσεως: 130 ώρες )
 • Πιστοποίηση ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων

Ωφελούμενοι – Δικαίωμα συμμετοχής Γ’ Κύκλου

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση  έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας της ΔΥΠΑ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
 • Δεν είχαν λάβει μέρος στους Α’ και Β’ κύκλους του προγράμματος

Διαδικασία
_____

Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Voucher ανέργων:

 • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου
 • Αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.
  Σημειώνεται ότι για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 γίνεται αποδεκτό το απολυτήριο δημοτικού σχολείου.
 • Λογαριασμός ΙΒΑΝ όπου ο ωφελούμενος είναι πρώτος δικαιούχος
 • Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, ΠΡΟΣ: Δ.ΥΠ.Α. στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι:
  α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης- NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων.
  β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, προϋποθέτει την ύπαρξη πιστοποιημένου κινητού τηλεφώνου, για να μπορέσετε να λάβετε κωδικό επιβεβαίωσης.
Μπορείτε να πιστοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο ηλεκτρονικά στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) – Gov.gr πατώντας 
ΕΔΩ

 

Αντικείμενα
____

Ενδεικτικά αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης του Voucher ανέργων Γ’ Κύκλου:

 • Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων
 • Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE)
 • Επιχειρηματικές Δεξιότητες για Εκμετάλλευση των Πράσινων Ευκαιριών
 • Ειδικός Εφαρμογών ΑΠΕ για Ενεργειακές Ανάγκες Κτιρίων
 • Ειδικός στην χρήση τεχνικών και εργαλείων Social Media Marketing
 • Ειδικός στη Χρήση και ανάπτυξη λογισμικού
 • Βοηθός τεχνικού δικτύων και δεδομένων
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
 • Γραμματεία Διοίκησης
 • Βασικές δεξιότητες σε χρήση Η/Υ

 

Υλοποίηση
___

ΜΕΘΟΔΟΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

 • Κατάρτιση 200 ωρών ( 130 ώρες τηλεκατάρτισης & 70 ώρες δια ζώσης)
 • Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024
 • Χρονική Διάρκεια: Περίπου 2 μήνες

ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ εδώ

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να μας καλέσεις ή να στείλεις email στη δομή μας:

ΚΟΖΑΝΗ, ΓΚΕΡΤΣΟΥ 39,
24610.28197
[email protected]ΝΕΑ
 •   Ξεκινά ΑΜΕΣΑ ο Γ’ κύκλος αιτήσεων για Voucher Ανέργων της ΔΥΠΑ με επίδομα 1.000€. Στο πλαίσιο του Γ’ Κύκλου προβλέπεται να καταρτισθούν επιπλέον 10.000 – 20.000 άνεργοι και περιλαμβάνει: Εκπαιδευτικό Επίδομα 1000€! Παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών (Δια ζώσης: 70 ώρες, Εξ΄αποστάσεως: 130 ώρες )......

 • Με μεγάλη μας χαρά, ανακοινώνουμε την παράταση της Πράξης «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ»/MIS 5131399 και της μεταφοράς της στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027 (Μεταφερόμενη Δράση από ΠΠ 2014-2020»-κωδ. ΕΚΠ21). Καλούνται οι καταρτιζόμενοι των δημοσίων και ιδιωτικών Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης......

 • Λαμβάνοντας υπόψη τις Διατάξεις που διέπουν το Εκπαιδευτικό προσωπικό των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Αποφασίζουμε: Προκηρύσσουμε την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού για ανάθεση διδακτικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη......