Ανακοινώθηκαν τα εξεταστικά κέντρα των εξετάσεων Πιστοποίησης

Το ΙΕΚ VOLTEROS σας ενημερώνει άμεσα για όλες τις ανακοινώσεις και εξελίξεις σε σχέση με τις σπουδές σας και τις εξετάσεις Πιστοποίησης.

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης μας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με νέα ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π οι πόλεις στις οποίες θα διενεργηθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. & Σ.Ε.Κ. είναι: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ιωάννινα, Καβάλα, Κοζάνη, Τρίπολη, Ηράκλειο, Λαμία, Ρόδο, Μυτιλήνη.

Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε στην επίσημη ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τις διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των Εξεταστικών Κέντρων στα οποία θα διεξαχθούν οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. & Σ.Ε.Κ. ανά ειδικότητα.

Ο χρόνος προσέλευσης όλων των εξεταζομένων στα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους και η έναρξη εξέτασης θα είναι ως εξής:
Καθημερινές (Παρασκευές): 17:00 μ.μ. έως 17:30 μ.μ. (το αργότερο).
Έναρξη εξέτασης: 18:00 μ.μ.
Σαββατοκύριακα: 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (το αργότερο).
Έναρξη εξέτασης: 11:00 π.μ.

Η εξέταση του Πρακτικού Μέρους θα διεξαχθεί την ίδια μέρα με την εξέταση του Θεωρητικού Μέρους ή σε διαφορετική μέρα κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.
Στις επόμενες ημέρες θα ενεργοποιηθεί και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η ειδική εφαρμογή «Πού δίνω Εξετάσεις;», έτσι ώστε οι υποψήφιοι να ενημερώνονται για τον ακριβή τόπο και χρόνο των εξετάσεων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους καθώς και οι σχετικές Οδηγίες Υποψηφίων.

Καλή επιτυχία!ΝΕΑ
  • Με μεγάλη μας χαρά, ανακοινώνουμε την παράταση της Πράξης «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ»/MIS 5131399 και της μεταφοράς της στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027 (Μεταφερόμενη Δράση από ΠΠ 2014-2020»-κωδ. ΕΚΠ21). Καλούνται οι καταρτιζόμενοι των δημοσίων και ιδιωτικών Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης......

  • Λαμβάνοντας υπόψη τις Διατάξεις που διέπουν το Εκπαιδευτικό προσωπικό των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Αποφασίζουμε: Προκηρύσσουμε την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού για ανάθεση διδακτικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη......

  • «Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 10.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών» Η Δράση: αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση με σκοπό την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανακατάρτιση μέσω προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), την πιστοποίηση και τη βραχυπρόθεσμη απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ ηλικίας......