Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου η προθεσμία για αιτήσεις αποφοίτων ΙΕΚ στα Α.Ε.Ι.

Το ΙΕΚ VOLTEROS παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από το θέμα εισαγωγής των αποφοίτων του σε ΑΕΙ μέσω κατατακτήριων εξετάσεων και σας ενημερώνει.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 46935/Ζ1 (ΦΕΚ 2031Β/21.4.2022), οι απόφοιτοι/-ες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση κατάταξης σε τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς ειδικότητας με αυτήν του Διπλώματός τους.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά όσων αποφοίτων ΙΕΚ επιθυμούν να καταταγούν σε τμήμα ΑΕΙ συναφούς αντικειμένου υποβάλλονται στο εκάστοτε τμήμα Α.Ε.Ι. το διάστημα από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι απόφοιτοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας, που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

Α) Αίτηση (χορηγείται από τη γραμματεία του εκάστοτε τμήματος Α.Ε.Ι)

Β) Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

Η συνάφεια των τμημάτων, ο αριθμός των εισακτέων, η διαδικασία και το πρόγραμμα των κατατακτήριων εξετάσεων γίνονται με την επιμέλεια του εκάστοτε τμήματος Α.Ε.Ι. Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα 1-20 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί από τη γραμματεία του εκάστοτε τμήματος Α.Ε.Ι. τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη του πρώτου μαθήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι απόφοιτοι ΙΕΚ μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του εκάστοτε τμήματος ΑΕΙ, στο οποίο επιθυμούν να καταταγούν.ΝΕΑ
  • Λαμβάνοντας υπόψη τις Διατάξεις που διέπουν το Εκπαιδευτικό προσωπικό των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Αποφασίζουμε: Προκηρύσσουμε την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού για ανάθεση διδακτικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την......

  • Το ΙΕΚ VOLTEROS σας ενημερώνει άμεσα για όλες τις ανακοινώσεις και εξελίξεις σε σχέση με τις σπουδές σας και τις εξετάσεις Πιστοποίησης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. της 1ης περιόδου 2022, των 11.667 υποψηφίων που......

  • «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης  με έμφαση στις «ψηφιακές και  πράσινες  δεξιότητες» Για την συμπλήρωση της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε ΕΔΩ Η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί......