εκπαιδευτικό προσωπικό

Το ΙΕΚ VOLTEROS αναζητά εκπαιδευτικό προσωπικό

Ήξερες ότι περισσότεροι από 50 καθηγητές και διοικητικό προσωπικό εργάζονται στo IEK VOLTEROS ;

Ένα δυναμικό περιβάλλον, μία μοναδική κουλτούρα στο χώρο της εκπαίδευσης, αναδεικνύει τη συνεργασία και την αριστεία στη δομή του  ΙΕΚ VOLTEROS.  Η εμπειρία εργασίας στo Μεγαλύτερο Ινστιτούτο είναι ανεπανάληπτη. Εάν επιθυμείς και εσύ να συμβάλλεις να συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε το μέλλον της εκπαίδευσης στην Βόρεια Ελλάδα, σίγουρα έχουμε για εσένα μία θέση για να αναπτύξεις τα ταλέντα και τις δεξιότητές σου και να πετύχεις τους προσωπικούς σου στόχους.

Το ΙΕΚ VOLTEROS στην Κοζάνη ζητά να προσλάβει εκπαιδευτές στις παρακάτω ειδικότητες:

Θέση:

 • Ιατρός
 • Φαρμακοποιός
 • Μικροβιολόγος
 • Ψυχολόγος
 • Πτυχιούχος Μουσικών Σπουδών
 • Οικονομολόγος ή Πτυχιούχος Λογιστικής
 • Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Πτυχιούχος Τουριστικών Επιχειρήσεων
 1. Απαραίτητα προσόντα:
 • Εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης
 • Εργασιακή Εμπειρία

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Άριστες οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης
 • Ικανότητα διαχείρισης τάξης
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Συνέπεια-Υπευθυνότητα
 • Πιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ
 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα) εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού.
 • Τέσσερα τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας καταλλήλου επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντιστοίχων σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή σε Δημόσια ή Ιδιωτικά ΙΕΚ ή σε ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.
 • Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται.
  Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου καταλλήλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.

 

Αποστολή Βιογραφικών: [email protected]
(στο θέμα του email πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ο τίτλος της θέσης)

Τηλ.Κέντρο: 24610 28197 – 24610 24210ΝΕΑ