εκπαιδευτικό προσωπικό

Το ΙΕΚ VOLTEROS αναζητά εκπαιδευτικό προσωπικό

Ήξερες ότι περισσότεροι από 50 καθηγητές και διοικητικό προσωπικό εργάζονται στo IEK VOLTEROS ;

Ένα δυναμικό περιβάλλον, μία μοναδική κουλτούρα στο χώρο της εκπαίδευσης, αναδεικνύει τη συνεργασία και την αριστεία στη δομή του  ΙΕΚ VOLTEROS.  Η εμπειρία εργασίας στo Μεγαλύτερο Ινστιτούτο είναι ανεπανάληπτη. Εάν επιθυμείς και εσύ να συμβάλλεις να συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε το μέλλον της εκπαίδευσης στην Βόρεια Ελλάδα, σίγουρα έχουμε για εσένα μία θέση για να αναπτύξεις τα ταλέντα και τις δεξιότητές σου και να πετύχεις τους προσωπικούς σου στόχους.

Το ΙΕΚ VOLTEROS στην Κοζάνη ζητά να προσλάβει εκπαιδευτές στις παρακάτω ειδικότητες:

Θέση:

 • Ιατρός
 • Φαρμακοποιός
 • Μικροβιολόγος
 • Ψυχολόγος
 • Πτυχιούχος Μουσικών Σπουδών
 • Οικονομολόγος ή Πτυχιούχος Λογιστικής
 • Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Πτυχιούχος Τουριστικών Επιχειρήσεων
 1. Απαραίτητα προσόντα:
 • Εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης
 • Εργασιακή Εμπειρία

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Άριστες οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης
 • Ικανότητα διαχείρισης τάξης
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Συνέπεια-Υπευθυνότητα
 • Πιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ
 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα) εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού.
 • Τέσσερα τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας καταλλήλου επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντιστοίχων σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή σε Δημόσια ή Ιδιωτικά ΙΕΚ ή σε ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.
 • Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται.
  Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου καταλλήλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.

 

Αποστολή Βιογραφικών: [email protected]
(στο θέμα του email πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ο τίτλος της θέσης)

Τηλ.Κέντρο: 24610 28197 – 24610 24210ΝΕΑ
 • Ξεκινά άμεσα η κατάρτιση για τους εργαζομένους κοινωφελούς εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ανακοινώθηκε το Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς......

 • Η Διοίκηση του ΙΕΚ VOLTEROS Λαμβάνοντας υπόψη τις Διατάξεις που διέπουν το Εκπαιδευτικό προσωπικό των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Αποφασίζουμε: Προκηρύσσουμε την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού για ανάθεση διδακτικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού......

 • Την 11η Φεβρουαρίου γιορτάζουμε τη Διεθνή Ημέρα για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια στην Επιστήμη, που καθιερώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και το ΙΕΚ VOLTEROS παρουσιάζει 7 Ελληνίδες που διαγράφουν λαμπρή πορεία στον χώρο της επιστήμης. Γυναίκες που «σπάνε» τα σύνορα και διαπρέπουν σε όλο......