εκπαιδευτικό προσωπικό

Το ΙΕΚ VOLTEROS αναζητά εκπαιδευτικό προσωπικό

Ήξερες ότι περισσότεροι από 50 καθηγητές και διοικητικό προσωπικό εργάζονται στo IEK VOLTEROS ;

Ένα δυναμικό περιβάλλον, μία μοναδική κουλτούρα στο χώρο της εκπαίδευσης, αναδεικνύει τη συνεργασία και την αριστεία στη δομή του  ΙΕΚ VOLTEROS.  Η εμπειρία εργασίας στo Μεγαλύτερο Ινστιτούτο είναι ανεπανάληπτη. Εάν επιθυμείς και εσύ να συμβάλλεις να συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε το μέλλον της εκπαίδευσης στην Βόρεια Ελλάδα, σίγουρα έχουμε για εσένα μία θέση για να αναπτύξεις τα ταλέντα και τις δεξιότητές σου και να πετύχεις τους προσωπικούς σου στόχους.

Το ΙΕΚ VOLTEROS στην Κοζάνη ζητά να προσλάβει εκπαιδευτές στις παρακάτω ειδικότητες:

Θέση:

 • Ιατρός
 • Φαρμακοποιός
 • Μικροβιολόγος
 • Ψυχολόγος
 • Πτυχιούχος Μουσικών Σπουδών
 • Οικονομολόγος ή Πτυχιούχος Λογιστικής
 • Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Πτυχιούχος Τουριστικών Επιχειρήσεων
 1. Απαραίτητα προσόντα:
 • Εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης
 • Εργασιακή Εμπειρία

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Άριστες οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης
 • Ικανότητα διαχείρισης τάξης
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Συνέπεια-Υπευθυνότητα
 • Πιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ
 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα) εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού.
 • Τέσσερα τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας καταλλήλου επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντιστοίχων σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή σε Δημόσια ή Ιδιωτικά ΙΕΚ ή σε ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.
 • Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται.
  Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου καταλλήλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.

 

Αποστολή Βιογραφικών: [email protected]
(στο θέμα του email πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ο τίτλος της θέσης)

Τηλ.Κέντρο: 24610 28197 – 24610 24210ΝΕΑ
 • Νέο Voucher για 5.000 ανέργους … με εκπαιδευτικό επίδομα έως 525 € & Πιστοποίηση Security (Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας) Η νέα δράση δίνει τη δυνατότητα σε 5.000 ανέργους να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης και να συμμετέχουν δωρεάν στις εξετάσεις για την απόκτηση της πιστοποίησης Security (Προσωπικό Ιδιωτικής......

 • Αυτή την περίοδο γίνονται δεκτές αιτήσεις για την ένταξη καταρτιζόμενων ΙΕΚ στο πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ» του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, για τους σπουδαστές που ξεκίνησαν την πρακτική τους για πρώτη φορά από 1/9/21 και μετά. Το πρόγραμμα αφορά Πρακτικές Ασκήσεις που ξεκίνησαν και πραγματοποιήθηκαν το διάστημα από......

 • Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Παρασκευή 18/03/22. Δικαιούχοι: Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα......