Υπουργική Απόφαση για Αμειβόμενη Πρακτική των Αποφοίτων ΙΕΚ

Υπογράφηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση βάση της οποία οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ όλων των ειδικοτήτων θα αμείβονται κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης. Συγκεκριμένα ο πρακτικά ασκούμενος θα λαμβάνει αμοιβή που ισούται με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη.

Η συγκεκριμένη απόφαση αναβαθμίζει το θεσμό των ΙΕΚ και συμβάλλει άμεση στην ένταξη στην αγορά εργασίας όλων των νέων που επιλέγουν ΙΕΚ για την κατάρτιση τους.

Το ΙΕΚ VOLTEROS, έχοντας παγιώσει εκπαιδευτικές συνεργασίες με τις κορυφαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, εξασφαλίζει εγγυημένη πρακτική άσκηση στους σπουδαστές όλων των ειδικοτήτων.

Τo Γραφείo Σταδιοδρομίας του ΙΕΚ VOLTEROS, βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση των σπουδαστών για να προτείνει θέσεις πρακτικής άσκησης και να υποστηρίξει στις απαραίτητες διατυπώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα πρακτικής άσκησης αποκτούν όλοι οι σπουδαστές, με την ολοκλήρωση του Β΄ εξαμήνου σπουδών τους.

Είναι η πρώτη φορά το Υπουργείου Παιδείας υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, ενώ η δράση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ένταξης των καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ στην αγορά εργασίας.ΝΕΑ
  • AutoCAD 3D Το σεμινάριο AutoCAD 3D απευθύνεται σε όλους τους μηχανικούς, σχεδιαστές, διακοσμητές και γενικότερα σε όποιον ασχολείται με το γραμμικό σχέδιο. Σκοπός του σεμιναρίου AutoCAD 3D είναι να δούμε τις βασικές δυνατότητες τρισδιάστατης σχεδίασης, επεξεργασίας και μέτρησης στερεών αντικειμένων και επιφανειών. Οι εκπαιδευόμενοι θα......

  • Ανακοινώθηκε το Oριστικό  Μητρώου Ωφελουμένων της Δράσης: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» Αν είσαι ωφελούμενος του προγράμματος επικοινώνησε μαζί μας για να ενημερωθείς άμεσα & να κλείσεις θέση σε ένα από τα τμήματα......

  • Το ΙΕΚ VOLTEROS σας ενημερώνει άμεσα για όλες τις ανακοινώσεις και εξελίξεις σε σχέση με τις σπουδές σας και τις εξετάσεις Πιστοποίησης. Με  νέα ανακοίνωση του ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δημοσίευσε το αναλυτικό πρόγραμμα της Β’ και Γ’ φάσης των εξετάσεων Πιστοποίησης ανά ειδικότητα. Η Β’ φάση......